HH
/

HH Inredning Finsnickeri är det kreativa företaget inom finsnickeri.

 

Våra produkter 


 

Under 1970- och 1980-talet förändrades möbelproduktionen i Sverige med ökade volymer och pressade priser. Detta medförde att möbler producerades mera globalt och ökade transporter. Kvantitet blev ledordet istället för kvalitet.

En av vårt årtiondes viktigaste frågor är människans påverkan på miljön och det alltmer växande klimathotet. Genom att välja närproducerat är man med och minskar transporterna som står för en stor del av växthusgasutsläppen och luftföroreningarna.

Vår tillverkning motsvarar de senaste kraven och behoven. Vi arbetar efter att våra produkter skall var närproducerade.

Kontakta oss gärna för mer information.